K - Hinduism Words Glossary

Kacha
Kagola
Kagyupa / Kagyu
Kaikeyi

Kailash
Kaitabh
Kakusandha Buddha
Kal nagini
Kal-Purush
Kalayavan

Kali
Kali Yuga
Kalindi
Kaliya
Kalki

Kama
Kamadeva
Kamadhenu
Kambojas
Kampilya
Kamsa

Karkotaka
Kartavirya Arjuna
Kartikeya
Kassapa Buddha
Kaurava

Ketu
Kesari

Khandavaprastha

Kosala

Krishna
Krishna Janmashtami
Kritavarma

Kshatriya

Kubera
Kumbhakarna
Kurma
Kurukshetra
Kusa
Kusha
Kushavati


No comments:

Post a comment

Gandiva Bow of Arjuna in Mahabharata

Gandiva is the bow of Arjuna, one of the five Pandava brothers. Arjuna is the central character of Hindu epic Mahabharata. Gandiva bow was ...